logo bip.gov.pl

 Szpital Powiatowy w Pasłęku

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Korespondencja / Udostępnianie informacji publicznej
1.

Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu  (art.2 ust.2).
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach

Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
 

DODATKOWE KOSZTY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ:

  • Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.
  • Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  • Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w zależności od sposobu i formy udostępnienia informacji, określonej we wniosku.
  • Opłaty za udostępnienie informacji publicznej dokonuje się w Kasie Szpitala lub na rachunek bankowy Szpitala.
  • W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku jest on informowany o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
  • W sytuacjach szczególnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes wnioskodawcy, można odstąpić od pobrania opłaty. Decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor Szpitala, dokonując stosownej adnotacji wraz z krótkim uzasadnieniem na wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w sekretariacie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

 


Podmiot udostępniający informację: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
Za treść odpowiada: Grzegorz Mańka
Osoba, która wprowadziła dane: Grzegorz Mańka
Data wytworzenia informacji: 2021-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2021-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-08 09:42

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj